Azt mondják, ahogy telik az idő, az ember egyre bölcsebb lesz. Ezt ugyan nem igazolja a saját tapasztalatom, de azt igen, hogy egyre több emléket cipelünk magunkkal. Talán ez idézi elő azt az igényt, hogy kiöntsük magunkból mindazt, ami az évek alatt bennünk felhalmozódott. Nos, ez az elkerülhetetlen effektus, a közlés kényszere, engem sem került el. Mivel az évek során voltam kutató a földtudományokban, egyetemi oktató az informatikában, és próbálkoztam az ismeretterjesztéssel sőt újabban a szépirodalommal is - ez a site most mindebből tartalmaz egy keveset. Fogadják megértéssel.  Bartha Gábor


    nullásklub előadás
    Bartha Gábor: Távoktatás


Bartha,G.   Muránói váza (2014- )

Egy debreceni család négy generációjának története a XIX. század végétől napjainkig.
"Gyüre mindjárt hívatta is a kiszemelt deákot.Nagy
tiszteletesnek azonnal megtetszett a fiú. Magas,
barnahajú, barnaszemű fiatalember volt. Vékony ter-
metén jól állt a legátusok durva posztóból szabott,
zöld-fekete egyenruhája. Kissé hajlott háta, széles
válla erőt sugárzott. Nyílt arca, egyenes tekintete
megnyerő volt. Bajsza, szakálla épp csak pelyhezett.

   - Bartha József legátus diák -  mutatta be Gyüre az ifjút,  majd a diákhoz fordult. 

   – Az úr Nagy Sándor, az Ispotály templom tisztelendője. Régi osztálytársam, barátom. Taní-
     tóra van szüksége a templomához tartozó elemi iskolában. Rád gondoltam mivel most végzel,
     és úgy tudom, még nem kötelezted el magad sehol... 

Bartha biccentett Nagy Sándor felé, és megköszörülte a torkát mielőtt beszélni kezdett. 
Lassan, zengő hangon, tagoltan beszélt, debreceni akcentus nélkül ..." Muránói váza

 

Bartha,G.   Mi az információ? (2014)

Információ kora. Igy jellemzik sokan mai napjainkat.Információval kelünk, információval fekszünk. Információra vagyunk éhesek, információk határozzák meg az életünket. Információt tárolunk, információt cserélünk, információt gyártunk. De nemigen tudjuk, hogy mi is valójában az információ. Egy könnyed ismeretterjesztő arról, hogyan vélekedik ma a tudomány erről a kérdésről...MI AZ INFORMÁCIÓ?

 

 


Bartha,G.-Doufexopoulou,M.   Height reference of terrain reliefs (2013)

The locations of weak accuracy on a territory can be revealed by comparing the leveled topographic relief to an other produced by some different method. Recently the topographic reliefs are frequently produced from GPS data and this idea can be applied for their qualification. Territories were selected in Hungary and Greece for demonstration. HEIGHT REFERENCE OF TERRAIN RELIEFS


Bartha,G.   Distance Education

Since the dawn of education conducted by Socrates, Plato and Aristotel the soul of teaching is the live lecturing and dialogue between the teacher and pupils. It went on without trouble till the end of the 20th century when the need for higher education started to increase drastically. The response was the expansion of the already existing Internet remote education. However, the vast majority of the sites barly offer more than e-textbooks, video-lectures, scheduled exercises and student's administration. The real-time, live classroom, interactive lectures are rare as white raven. However, recently a simple technical background is sufficient to involve those very valuable teachers into live teaching who could not travel to the spot due to their tight program or health reason... DISTANCE EDUCATION


Egyetemi előadások

Bartha Gábor
Adatbázis Rendszerek
(PDF Magyar)
Bartha Gábor
Geoinformatika
(PDF Magyar)

(PDF English)

Bartha Gábor
Hálózatok
(PDF Magyar)


Tudományos
publikációk


A tudományos pályafutásom során három témával foglakoztam részletesebben, nevezetesen földi árapálykutatással, inerciális geodéziával és geoinformatikával. Ennek túlnyomó része az Magyar Tudományos Akadémia Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézetéhez kötődik. Az Intézetbe 1971 novemberében jelentkeztem, ahová az akkori igazgató és intézet alapító Tárczy Hornok Antal akadémikus vett fel. Amikor aztán munkába álltam 1972 január 2-án, már Somogyi József igazgatta az Intézetet. Ekkor ő is az első napját töltötte, mint igazgató. Így együtt kezdtük a pályafutásunkat, ő legfelül én meg lagalul. Aztán együtt is fejeztük be 1989-ben, amikor az Intézet dolgozói másik igazgatót választottak, én meg külföldre távoztam. De az igazsághoz tartozik, hogy én nagyon sokat köszönhetek neki. Végig támogatta a munkámat, megbízott az akkor nemzetközileg is modern témának számító földi árapálykutatással. Külföldi tanulmányutakat biztosított számomra, konferencia részvételeket támogatott és összehozott a téma élvonalába tartozó hazai és külföldi kollégákkal. Kiemelkedő volt ezek közül a kutatás pápájának számító Paul Melchior, akinek folyóiratában, a Bulletin d'Information des Marées Terrestres (BIM)-ben, először publikálhattam külföldön. Aztán ez a téma a nyolcvanas évek elejére kifutott, és akkor Somogyi József újra egy divatos témával, az inerciális geodéziával, bízott meg. A téma kiemelkedő művelője Klaus Peter Schwarz volt a kanadai Calgary Egyetemen, akik végig támogatta munkámat, azaz az inerciális technika Hamiltoni fizikában történő megfogalmazását. A téma kutatását egy akadémiai doktori értekezéssel zártam le 1994-ben. Ezt követően geo-informatikával és oktatási kérdésekkel foglalkoztam. Ma már leginkább csak egyetemi előadásokat tartok, távoktatási formában...
PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK